Na šta sve obratiti pažnju prilikom zamene pozadinskog osvetljenja na LED televizoru


Zamena pozadinskog osvetljenja na LED televizoru može biti izazovan proces, ali uz pažljivo planiranje i odgovarajuće alate, možete to uspešno obaviti. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći:

zamena led tv pozadinskog osvetljenja


 

Priprema

 - Isključite TV iz struje: Ovo je najvažniji korak kako biste izbegli električni šok.

 - Pronađite odgovarajuće rezervne delove: Identifikujte tačan model vašeg televizora (najčešće se nalaze na nalepnici sa zadnje strane). Uverite se da imate tačno odgovarajuće LED trake za vaš model televizora. Proverite model i serijski broj vašeg televizora.

 - Alati: Pripremite alate kao što su odvijači, pincete, alkohol za čišćenje, meka krpa, lepak ili traka za pričvršćivanje novih LED traka.


 

Proces zamene

 - Uklanjanje zadnjeg poklopca: Odšrafite sve šrafove na zadnjem poklopcu televizora. Pazite da šrafove čuvate na sigurnom mestu kako ih ne biste izgubili. Lagano krenite da uklonjate zadnji poklopac i obavezno proverite da li je poklopac pričvršćen kukicama, pazite da ih ne polomite. Držite šrafove na sigurnom mestu da ih ne biste izgubili.

 - Pažljivo skidanje panela: Nakon što uklonite zadnji poklopac, morate pažljivo ukloniti LCD panel. Ovaj korak je delikatan jer je LCD panel krhak i može se lako oštetiti. Koristite rukavice kako biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na ekranu. Uklonite sve šrafove koji drže okvir ekrana. Okvir može biti pričvršćen kukicama, pa budite pažljivi pri skidanju. Pažljivo podignite panel i postavite ga na meku površinu.

 - Pristup LED trakama: Nakon uklanjanja panela, videćete difuzore (tankoslojne plastične ploče koje raspoređuju svetlost). Uklonite ih pažljivo da biste došli do LED traka.

 - Uklanjanje starih LED traka: Stare LED trake su najčešće pričvršćene lepljivom trakom ili malim šrafovima. Pažljivo ih uklonite koristeći odgovarajući alat. Pazite da ne oštetite kontakte ili kablove prilikom uklanjanja starih traka.

 - Čišćenje površine: Očistite površinu gde će biti postavljene nove LED trake. Koristite alkohol i meku krpu za uklanjanje prašine i ostataka lepka. Posebno obratite pažnju na mesta gde nalaže deo trake gde se nalaze diode, taj deo mora biti savršeno čist.

 - Postavljanje novih LED traka: Postavite nove LED trake na mesto starih. Ako su trake pričvršćene termalnom dvostranom lepljivom trakom, uklonite zaštitnu foliju i čvrsto ih pritisnite na mesto. Ako su trake pričvršćene šrafovima, postavite ih i učvrstite šrafove.

 - Proverite konekcije: Proverite sve konektore i osigurajte da su čvrsto povezani. Nepravilno povezane trake mogu izazvati probleme sa osvetljenjem.


 

Ponovno sklapanje

  - Vraćanje difuzora i panela: Vratite difuzore na mesto i pazite da ih pravilno poravnate kako bi ravnomerno raspoređivali svetlost. Vratite polako LCD panel na mesto i budite veoma pažljivi da ga ne oštetite prilikom postavljanja.

 - Zatvaranje poklopca: Vratite okvir ekrana i osigurajte ga šrafovima. Vratite zadnji poklopac televizora i pričvrstite ga šrafovima.

 - Testiranje: Pre nego što potpuno zatvorite televizor, priključite ga u struju i uključite da proverite da li pozadinsko osvetljenje radi ispravno. Ako sve radi kako treba, zatvorite poklopac i osigurajte šrafove.


 

Dodatni saveti

 - Radite na čistom i organizovanom radnom mestu: Ovo će vam pomoći da izbegnete gubitak malih delova i šrafova i omogućiti bolju preglednost tokom rada.

 - Fotografisanje tokom procesa: Fotografisanje svakog koraka može vam pomoći da se setite kako sve treba da bude postavljeno prilikom sklapanja.

 - Strpljenje i preciznost: Nemojte žuriti. Radite pažljivo i precizno kako ne biste oštetili delove televizora.

 


 

Ako se suočite sa bilo kakvim problemima ili sumnjama tokom procesa, bolje je konsultovati se sa profesionalcem kako biste izbegli trajno oštećenje televizora

 


 

 

Najbolji odnos kvaliteta i cene

Dostava kurirskim službama

Garancija 12 meseci

Više od decenije sa Vama